Том 1, № 24 (2014)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.
Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Тематизація антропології в контексті простору сучасної комунікації PDF (Russian) PDF (English)
V. Vershina 3-9
Феномен самогубства як відображення духовної атмосфери в Росії XIX – першої половини XX ст. PDF (Russian) PDF (English)
J. Pisna 9-17
Український жіночий рух у Канаді - приклад консолідації українства за межами Батьківщини PDF PDF (English)
I. Grabovska, T. Talko 17-22
Проблема приватності: концептуальні траекторії у сучасній соціальній теорії. PDF (English) PDF (Russian)
E. Khodus 23-28
Конструювання мовного простору у творчості А. Бадью PDF (Russian) PDF (English)
V. Okorokov 33-40
Критика філософами ХХ ст. ідеї раціонального впоряд- кування PDF PDF (English)
O. Kulik 29-33
Криза українсько-російських взаємовідносин PDF PDF (English)
Y. Arabadgi 41-47
Еволюція концепту «криза» у західній політичній думці PDF PDF (English)
R. Kliuchnyk 47-54
Публічна політика правозахисних міжнародних не- урядових організацій у формуванні глобального грома- дянського суспільства PDF PDF (English)
N. Konon 54-61
Українська національна ідея як проблема суспільно- політичної думки: поч. ХХ ст. та сучасності PDF PDF (English)
A. Kluy 61-66
Поліваріативність статусів міста у просторі міжнародних відносин: до постановки проблеми PDF PDF (English)
A. Demicheva 67-73
Глобалізація і постмодерн як фактори нестабільності політичних режимів. PDF (Russian) PDF (English)
I. Ishchenko 73-79
Особливості приватизації політичного насилля в контексті трансформації легітимності державних інститутів PDF PDF (English)
V. Kravchenko 79-87
Концептуалізація публічної політики в полі соціологічного теоретизування PDF PDF (English)
V. Krivoshein 87-92
Неурядові громадські організації як інститут грома- дянського суспільства в Україні PDF PDF (English)
A. Lyasota 93-99
Керування проблемами як різновид превентивних технологій антикризового управління в політиці PDF PDF (English)
S. Stavchenko 99-106
Публічна сфера політики та інституційна струк- тура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності? PDF PDF (English)
O. Tretyak 106-111
Сучасні характеристики бренду «Україна» PDF PDF (English)
V. Titovа 111-118
Проблеми та перспективи сталого розвитку України: політичний аспект PDF PDF (English)
V. Leleko 118-124
Основні інструменти впливу «розумної сили» ЄС в Україні PDF PDF (English)
V. Manko 124-131
Еволюція системи пільг і привілеїв як предмет міждисциплінарного аналізу PDF (Russian) PDF (English)
Y. Borisova 132-139
Студенти - першокурсники про мотиви вступу до університету PDF (Russian) PDF (English)
A. Gilyun 140-145
Перспективи розвитку державної соціальної допомоги в сучасних умовах PDF PDF (English)
L. Pirog 145-151
Еволюція фемінізму крізь призму соціологічного теоретизування PDF PDF (English)
A. Khutorna 151-158
Жебрацтво як соціальне явище в історичному вимірі PDF PDF (English)
S. Glazunov 158-164Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.