Том 2, № 24 (2014)

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.
Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Зміст

Статті

Конструювання образу людської тілесності у смисло- вому полі масової культури PDF PDF (English)
S. Amelina 3-8
Гуманітарні науки і гуманітаристика PDF PDF (English)
O. Afanasiev 9-14
Механізми соціальної детермінації безпеки суспільства і держави: досвід історико-філософської рефлексії PDF PDF (English)
O. Bil’ovsky 14-21
Міфологема «Схід – Захід» та український контекст: православна соборність vs католицький персоналізм PDF PDF (English)
E. Bilchenko 21-31
Перетворення людини що бажає: аналіз механізмів деформації людського потенціалу PDF (Russian) PDF (English)
J. Brodetskaya 31-37
Феномен тілесного стайлінгу в сучасному соціальному просторі PDF PDF (English)
N. Doniy 37-44
Феномен кризи в філософії О. Шпенглера. PDF (Russian) PDF (English)
S. Karpova 44-51
Кореляція об’єктів і гіпер-об’єктів в новій метафізиці PDF PDF (English)
M. Kovalets 51-57
Американські концептуальні моделі університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз PDF PDF (English)
O. Kuzmenko 57-63
Ліберальний фемінізм і психоаналіз: суспільство VS. сім’я. PDF (Russian) PDF (English)
J. Mackeshina 63-68
Особливості української ментальності як підґрунтя вибору між vita minima та vita heroicа PDF PDF (English)
V. Mikolchenko 68-73
Філософсько-освітні підходи до становлення фахової компетентності особистості в системі вищої освіти як реалізація співвідношення «особистість-інформація-знання» PDF PDF (English)
V. Mudrak 73-78
Філософія Нового Часу: новий зміст в новій формі PDF (Russian) PDF (English)
V. Samchenko 78-84
Історико-духовні витоки й особливості віровчення христадельфіан PDF PDF (English)
O. Sokolovs'kiy 85-91
Філософія історії та розвиток когнітивни підхід історичної антропологии PDF (Russian) PDF (English)
S. Aytov 92-97
Капіталізм в сучасному суспільстві. PDF (Russian) PDF (English)
O. Zaharchuk, O. Yarosh 97-103
Рефлективне втілення модусів буття в культурі з позицій «семантичного»: теоретичні та практичні аспекти PDF (Russian) PDF (English)
O. Andreeva 103-110
Особливості християнської етики в контексті традиційної моральнісної східнослов’янської народної культури PDF PDF (English)
O. Tsymbal 111-118
Тринітарне богослов’я Карла Барта і Карла Ранера PDF PDF (English)
O. Shepetyak 118-124
Наративна персональна ідентичність в добу масової культури PDF PDF (English)
O. Sinkevych 124-130
Католицька церква про війну, мир і загальне благо PDF PDF (English)
O. Wolynets 130-136
Після Єменської революції: поділ країни або федеративна держава? PDF (Russian) PDF (English)
M. Ba Alawi 137-141
Политична аксіологія М.О. Бердяєва PDF PDF (English)
M. Zakirov 141-147
Зміни в політиці США щодо корінних народів у 60- их – 70-их рр. ХХ ст PDF PDF (English)
O. Kozachuk 147-153
Геополітична «тінь батька Гамлета» як детермінанта становлення «українського питання» PDF PDF (English)
T. Lavruk 153-161
Форми діалогічності політики і мистецтва в гомерівському епосі PDF PDF (English)
E. Laniuk 161-169
Інституціоналізація політичної опозиції: залучення досвіду країн перехідних демократій PDF PDF (English)
D. Manoilo 169-175
Легiтимнiсть влади в Росiï i Украïнi: порiвняльний аналiз PDF (Russian) PDF (English)
E. Reutov 175-183
Двосторонні відносини Іспанії та Польщі PDF PDF (English)
T. Slobodian 184-190
Теорія нації Володимира Старосольського PDF PDF (English)
I. Stryapko 190-197
Суддівська політика: «диктатура лівих суддів» в Італії PDF PDF (English)
O. Antoniuk 197-202
Зростання соціального капіталу як головна передумова розвитку громадянського суспільства PDF PDF (English)
J. Borisova 203-207
Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи:теоретичний аспект PDF PDF (English)
S. Vonsovych 207-213
Багатовимірність категорії політичного протесту PDF PDF (English)
T. Vorobyova 213-220
Метафоричні елементи естетизації політичного про- стору: стилістична реконструкція політичної дійсності мовними засобами PDF PDF (English)
V. Polyanska 220-225
Геополітичний контекст розвитку ядерної програми Ісламської республіки Іран PDF PDF (English)
E. Krivchun 225-231
Соціальні та економічні індикатори політичної стабільності PDF PDF (English)
A. Panarin 231-240
Вплив політичного іміджу на виборчий процес PDF PDF (English)
T. Voronova 240-243
Сучасні особливості та тенденції формування соціально-професійних цінностей учнівської молоді PDF (Russian) PDF (English)
L. Nabiullin 244-252Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.