ТЕРЕЗА ОБОЛЕВИЧ

ТЕРЕЗА ОБОЛЕВИЧ

Папський університет Іоанна Павла II в Кракові (Польща)

Доктор філософії, професор, заступник декана філософського факультету, завідувач кафедри філософії релігії Папського університету Іоанна Павла II в Кракові (Польща), член Центру міждисциплінарних досліджень ім. Коперника.
Автор понад 100 публікацій.
Напрями досліджень: російська релігійна філософія, наука і релігія, історія філософії, філософія релігії, метафізика.

E-mail: tereza.obolevich@upjp2.edu.pl

Website

Книги:

 1. Wiedza a wiara w myśli patrystycznej. – Kraków: Copernicus Center Press, 2015 (e-book).
 2. La philosophie religieuse russe. – Paris: Les éditions du Cerf, 2014.
 3. От имяславия к эстетике. Концепция символа Алексея Лосева. Историко-философское исследование. – М.: Изд-во ББИ, 2014.
 4. Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego: o. Gieorgij Fłorowski, Włodzimierz Łosski i inni. – Krakow: Copernicus Center Press, 2014.
 5. Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu. Studium historyczno-filozoficzne. – Krakow: Wydawnictwo WAM, 2011.
 6. Problematyczny konkordyzm. Wiara i wiedza w myśli Włodzimierza S. Sołowjowa i Siemiona L. Franka. – Tarnow: Biblos, 2006.
 7. Nauka w poszukiwaniu metafizyki. Aspekty poznania naukowego w teorii wiedzy integralnej Włodzimierza Sołowjowa. – Tarnow: Biblos, 2003.

 Редаговані та спільні книги: 

 1. Apology of Culture. Religion and Culture in Russian Thought. – Eugene, OR: Pickwick Publications, 2015 (with Artur Mrówczyński-Van Allen and Paweł Rojek).
 2. Overcoming the Secular. Russian Religious Philosophy and Post-Secularism. – Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press, 2015 (with Paweł Rojek).
 3. Faith and Reason in Russian Thought. – Kraków: Copernicus Center Press, 2015 (with Paweł Rojek).
 4. Religion and Culture in Russian Thought. Philosophical, Theological and Literary Perspectives. – Krakow: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe, 2014 (with Paweł Rojek).
 5. Вера и знание: взгляд с Востока. – М.: Из-во ББИ, 2014.
 6. Russian Thought in Europe: Reception, Polemics and Development. – Krakow: Wydawnictwo Ignatianum – Wydawnictwo WAM, 2013 (with T. Homa, J. Bremer).
 7. Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej. Метафизика и литература в русской культурe. – Krakow: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe, 2012.
 8. The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe. – Krakow: Wydawnictwo “Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, 2011 (with J. Bremer).
 9. Symbol w kulturze rosyjskiej. – Krakow: Wydawnictwo “Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, 2010 (with K. Duda).
 10. Rosyjska metafizyka religijna. – Tarnow: Biblos, 2009 (with W. Kowalski).
 11. Metafizyka i religia. – Krakow: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2006 (with W. Kowalski).

 Статті:

 1. Onto-Theological Determinants of Aesthetics according to Alexei Losev // The Journal of Eastern Christian Studies. № 3–4 (2014). Р. 139–151.
 2. The Relationship between Science and Religion in The Copernicus Centre in Krakow (Michael Heller, Józef Życiński and Others) // European Journal of Science and Theology. Vol. 11. No. 4 (2015). Р. 1–11.
 3. Метафизические основания экуменического проекта Владимира Соловьева // Страницы. T. 4 (2014). С. 576–586.
 4. Владимир Соловьев и Мариан Моравский // Соловьевские исследования. № 4 (2014). С. 31–45.
 5. От неокантианства к онтологизму // Мысль. № 16 (2014). С. 62–69.
 6. Estetyka w rozumieniu Władysława Tatarkiewicza i Aleksego Łosiewa. Próba analizy porównawczej // Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria. № 2 (2014). S. 59–69.
 7. Антропология и софиология в творчестве Григория Сковороды и Хильдегарды из Бинген. Сравнительный анализ // Человек. № 1 (2013). С. 95–107.
 8. Człowiek jako mikrokosmos w ujęciu Hildegardy z Bingen // Rocznik Filozoficzny Ignatianum. T. XIX (2013). S. 87–116.
 9. Восточно-христианский символизм // Страницы. Т. 17, 3 (2013). C. 371–389.
 10. Judaistyczne wątki w życiu i twórczości PP. Franka // Kwartalnik Filozoficzny. Vol. XL, 1 (2012). S. 99–108.
 11. Problem relacji między nauką a religią w OBI // Zagadnienia Filozoficzne w Nauce. Vol. L (2012). S. 75–84.
 12. Włodzimierza Sołowjowa i Aleksandra Wwiedienskiego spór o Spinozę // Logos i Ethos. No. 1 (2012). S. 233–240.
 13. Спор Владимира Соловьева с Александром Введенским по поводу Спинозы // Соловьевские исследования № 4 (2012). С. 38–45.
 14. Spotkanie fides i ratio w myśli doby staroruskiej // Annales UMCPP. Sectio I Philosophia-Sociologia. No. 1 (2012). S. 77–83.
 15. Boska obecność i działanie w perspektywie patrystycznej i filozofii procesu // Kwartalnik Filozoficzny. Vol. XI, 4 (2012). S. 109–125.
 16. Synteza neopatrystyczna a nauka // Filozofia Nauki. No. 4 (2012). S. 87–103.
 17. Антимеханистический характер идеал-реализма на примере Ф. В. Й. Шеллинга и русских религиозных философов // Вестник Российской христианской гуманитарной академии. № 3 (2012). С. 66–74.
 18. Relacji między wiarą a wiedzą w myśli Włodzimierza Sołowjowa. Uwagi tłumacza // Logos i Ethos. No. 2 (2012). S. 215–221.
 19. W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka // Estetyka i Krytyka. No. 3 (2012). S. 259–274.
 20. Linie rozwoju apofatyzmu w filozofii rosyjskiej XX wieku (Georgij Fłorowski, Siemion Frank i Lew Karsawin) // Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria. No. 1 (2011). S. 79–93.