Сергій Троїцький

Сергій Троїцький

Кандидат філософських наук
Старший науковий співробітник, Інститут філософії людини РДПУ ім. О.І. Герцена,
керівник Центру культурних досліджень і міжкультурної комунікації РДПУ ім. О.І. Герцена,
керівник Центру вивчення зон культурного відчуження і прикордоння Соціологічного інституту РАН - Філії ФНІСЦ РАН,
старший викладач, Інститут філософії СПбГУ

Е-mail: sergtroy@yandex.ru

Web of Science (ResearcherId: F-7651-2015)
Scopus (Scopus Author Id: 57196044340)
ORCID: (ORCID Id: 0000-0002-2663-3629)
РИНЦ: (AuthorID 615888)